πολυβλής

-ῆτος, ὁ, ἡ, Α
αυτός που έχει χτυπήσει πολλούς («πολυβλῆτα οἷον πολλοὺς βεβληκότα», Απολλ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < πολυ-* + -βλής (< βάλλω), πρβλ. κεραυνο-βλής].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.